Mlhy Miramosu

Příběh

Městečko Šíraz je malé a bezvýznamné. Pro putující pustinou je ale oázou a ani jedovatá říčka na tom nic nemění. Pokud to nechápete, tak jste nikdy nešli pouští. Mnozí vůdci karavan Šíraz zvou Nadějí, i když v poslední době tímto slovem zrovna neplýtvají.

    Šíraz je malá osada, převážně tvořená jen lehkými příbytky, je odpočinkovou stanicí, občerstvovnou a překladištěm na středozemní obchodní stezce mezi Miramosem a Tornelianem. V zemi Jitřního úsvitu jsou důležité jiné věci, než obchod, proto byste tu marně hledali nějaké výrazné vymoženosti naší doby. Rytíři se o osadníky nestarají, a pokud mohou, zdržují se v místní komendě, nebo plní řádové úkoly, protože pokud to ještě nezaznělo, v Šíraz se nachází  pravý a nefalšovaný vstup do Podzemí.

    V Šíraz je vlastně zajímavá jen jedna věc, místní vyhlášená aréna hostící mistry boje a jejich slavné školy. Je zde možné zažít velké dobrodružství, vydobýt si slávu, ale také krvácet do písku arény a zemřít. Ač je provinčnost vesničky zřejmá, kvůli aréně jej cíleně navštěvují dobrodruzi i hazardéři, toužící po tom, aby kousek lesku ulpěl také na nich.

    Poslední dobou ale do Šíraz putují dobrodruzi spíš kvůli troskám starobylého města, které dříve zakrýval písek, a nedávno se z dun opět vynořilo. Bylo to zvláštní, po jedné z běžných prachových bouří, které Šíraz bičují několikrát za týden, se v dunách zaleskly střechy a vykoukly polorozpadlé zdi. Tento výhled ale netrval dlouho, záhy poté vypukla nad starobylým městem nová bouře, a ta dosud neutichla.

    Je třeba znovu vyznačit stezky, připravit se na migraci veleštírů a opět zajistit zásobování pitnou vodou, protože se studnou zase něco je. Rytíři z komendy jsou také na nohou a celí nervózní, kolem vstupu do Podzemí byl zaregistrován pohyb a všichni vědí, co to znamená…

Copyright Mlhy Miramosu © 2016. All Rights Reserved.